top of page
 bolletjesGroen.png
win een ton

VOORWAARDEN EN PRIVACY

 bolletjesBlauwDonker.png

Actievoorwaarden winactie: win een ton

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie “win een ton” van Samen Blauwgroen.

Samen Blauwgroen, een samenwerking van de gemeenten Alkmaar, Bergen (NH), Beverwijk, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Heemskerk, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Landsmeer, Medemblik, Oostzaan, Opmeer, Purmerend, Schagen, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Waterland, Wormerland en Zaanstad, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN. Samen werken we aan klimaatadaptatie en een duurzame waterketen.

 

Alle deelnemers gaan akkoord met onderstaande spelregels en voorwaarden.

 

Voorwaarden

 • Om deel te kunnen nemen dient men drie vragen te beantwoorden in een kwis, dienen de contactgegevens volledig te zijn ingevuld en dienen de voorwaarden te zijn geaccepteerd.

 • Deelname aan de winactie is gratis.

 • De winactie loopt van 22 april tot en met 19 mei 2024.

 • In week 21 van het jaar 2024 worden alle winnaars per mail geïnformeerd.

 • Vanaf week 22 van het jaar 2024 worden de prijzen gestuurd naar de winnaars.

 • Deelnemers dienen woonachtig te zijn in één van de volgende gemeenten: Alkmaar, Bergen (NH), Beverwijk, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Heemskerk, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Landsmeer, Medemblik, Oostzaan, Opmeer, Purmerend, Schagen, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Waterland, Wormerland, Zaanstad,

 • Per gemeente wordt minimaal 1 ton verloot.

 • Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

 • Samen Blauwgroen kan een winnaar in verband met de levering van de prijs verzoeken informatie aan te leveren over zijn/haar identiteit en opgegeven woon-of verblijfadres.

 • Samen Blauwgroen kan winnaars toestemming vragen om benaderd te worden voor een media-artikel in bijvoorbeeld een wijkblad of op social media.

 • De winnaars worden per e-mail geïnformeerd over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.

 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 • De prijzen zijn niet inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.

 • Bij niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie en het verzenden van de prijs naar het huisadres.

 • Samen Blauwgroen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website.

 • Samen Blauwgroen is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als de organisatie van mening is dat de deelnemers niet conform de voorwaarden handelen.

 • Samen Blauwgroen is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat Samen Blauwgroen daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.

 • Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.

 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u contact opnemen via info@samenblauwgroenactie.nl

Privacy statement

Dit is het privacy statement van Samen Blauwgroen. Een samenwerking van de gemeenten Alkmaar, Bergen (NH), Beverwijk, Castricum, Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Heemskerk, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Landsmeer, Medemblik, Oostzaan, Opmeer, Purmerend, Schagen, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Waterland, Wormerland en Zaanstad, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN. Samen werken we aan klimaatadaptatie en een duurzame waterketen.

In dit privacy statement leggen wij uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die u invult en verstrekt in het kader van actie Win een ton op de website www.samenblauwgroen.nl/wineenton

Samen Blauwgroen neemt uw privacy serieus en alle persoonsgegevens worden verwerkt conform de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Samen Blauwgroen gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw gegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Samen Blauwgroen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. U wordt daarom gevraagd om dergelijke gegevens niet aan ons te bezorgen. Als er toch gevoelige gegevens worden verstrekt, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat deze gegevens door ons worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring. Voor vragen kunt u contact opnemen info@samenblauwgroen.nl.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Samen Blauwgroen verwerkt uw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

 • U in te kunnen lichten wanneer u winnaar bent van de prijs en de prijs bij u thuis te bezorgen

 • U informeren over de resultaten van uw deelname aan de winactie ‘Win een ton’

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren tot 5 jaar na de laatste opdracht / het laatste contact met onze onderneming, vermeerderd met een

verificatieperiode van 6 maanden, tenzij deze langer moeten worden bewaard op basis van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd

belang van onze onderneming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Samen Blauwgroen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij

een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Samen Blauwgroen

blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Samen Blauwgroen maakt gebruik van cookie om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen

optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Samen Blauwgroen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt uw verzoek tot verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@samenblauwgroen.nl.

bottom of page